00:02

ՍԵՐԻԱԼ-ԿՐՔԻ ԱՆԱՏՈՄԻԱ

00:35

NON STOP

07:00

ՍԵՐԻԱԼ-ԿՐՔԻ ԱՆԱՏՈՄԻԱ

08:05

NON STOP

08:05

ՄՈՒԼՏՍԵՐԻԱԼ

08:27

NON STOP

09:00

ԽԱՉՄԵՐՈՒԿ

09:12

NON STOP

10:32

ՎԱՎԵՐԱԳՐԱԿԱՆ ՖԻԼՄ

11:02

NON STOP

13:32

ՍԵՐԻԱԼ-ԿՐՔԻ ԱՆԱՏՈՄԻԱ

14:22

NON STOP

15:02

ԱՌԱՆՑ ՓՈՂԿԱՊԻ

15:42

ԽԱՉՄԵՐՈՒԿ

16:02

NON STOP

16:30

ՌՈՒԲԻԿ-ԿՈՒԲԻԿ

17:02

NON STOP

17:22

ՄՈՒԼՏՍԵՐԻԱԼ

18:00

ՎԱՎԵՐԱԳՐԱԿԱՆ ՖԻԼՄ

19:00

ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՄՈԼՈՐԱԿ

19:26

NON STOP

19:55

ՄՌՈՒԹԻԿ

19:55

ՄՌՈՒԹԻԿ

20:00

ՍԵՐԻԱԼ-ԿՐՔԻ ԱՆԱՏՈՄԻԱ

21:00

ԽԱՉՄԵՐՈՒԿ

21:15

ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՖԻԼՄ

23:00

ՍԵՐԻԱԼ-ԿՐՔԻ ԱՆԱՏՈՄԻԱ